Biogas i siffror

Wapnö Gård biogasanläggning


I Sverige producerades år 2014 ungefär 1,8 TWh biogas från sammanlagt 277 anläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 57 % till fordonsgas, 24 % användes till värmeproduktion, 3 % gick till produktion av el, 11 % facklades bort och 4 % användes för industriell användning.

De huvudsakliga substraten för biogasproduktion var olika typer av avfall såsom avloppsslam, gödsel, källsorterat matavfall och avfall från slakteri- och livsmedelsindustrin. Energigrödor utgjorde en mycket liten del av den totala substratsammansättingen.

Förutom biogas har samrötningsanläggningar och gårdsbiogasanläggningar tillsammans producerat drygt 1 672 000 ton (våtvikt) rötrest (s.k. biogödsel) varav minst 99 % användes som gödningsmedel. Avloppsreningsverken producerade 672 000 ton avvattnat rötslam varav 30 % användes som gödningsmedel.

Statistiken över produktion och användning av biogas och rötrester är från år 2014. Rapporten kan laddas ner via länken nedan och går även beställa i tryckt form från Energimyndighetens Webshop.

Produktion och användning av biogas och rötrester år 2014

 


Share |