Nyheter Prenumerera på nyheter via RSS

Skellefteå sprängde magisk miljongräns

2014-12-17 Skellefteå.
Källa: Folkbladet

Stjäl inte från biogasstödet

2014-12-16 | Alliansens budgetförslag minskar anslaget till miljöteknik med 100 miljoner.
Källa: Webfinanser

Anläggning för storskalig produktion av biogas nu i drift

2014-12-16 Gobigas-anläggningen, som drivs av Göteborgs Energi, är den första i sitt slag att producera biogas med hjälp av restprodukter
Källa: Energimyndigheten

Nytt stöd för gödselgas

2014-12-16 Nu kan de som har en biogasanläggning och rötar gödsel ansöka om att få delta i ett gödselgasprojekt med ett särskilt stöd.
Källa: Jordbruks Aktuellt


Nyhetsarkiv »

Hitta en anläggning

Här kan du hitta en anläggning

STATISTIK 2013

Nu har biogastatistiken för 2013 kommit: I Sverige producerades år 2013 ungefär 1,7 TWh biogas från sammanlagt 264 anläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 54 % till fordonsgas, 31 % användes till värmeproduktion, 3 % gick till produktion av el och 11 % facklades bort. 

Läs mer om statistiken 

GÖDSELGASSTÖD

Ersättning för dubbel miljönytta är ett pilotprojekt med syftet att skapa dubbel miljö- och klimatnytta i form av minskade metanutsläpp från gödsel samt minskat behov av fossila energikällor. Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan delta i projektet och söka gödselgasstöd.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

NYA TILLSTÅNDSKRAV

Alla reningsverk med biogasproduktion behöver ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor – senast 1 oktober 2014.

För att underlätta arbetet har Energigas Sverige tillsammans med Avfall Sverige och Svenskt Vatten tagit fram en  checklista för ansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer

Kalendarium

Till kalendariet »


  • Annons
    Annonsera på Biogasportalen