Nyheter Prenumerera på nyheter via RSS

Mest biogasråvaror i jordbruket

2015-07-23 Jordbruket spelar en central roll när det gäller potentialen för biogasproduktion i Sverige, omkring 80 procent av allt rötningsbart..
Källa: Nilehnteknik.se

Biogas från jordbruk kan bli billigare

2015-07-22 Jordbruket är en viktig resurs i svensk biogasproduktion eftersom ungefär 80 procent av allt rötningsbart material kommer därifrån.
Källa: Lantbruk och Skogsland

Biogas minskar utsläppen

2015-07-17 I år är det 100 år sedan Södertälje gick samman med 26 andra gasverkstäder för att öka gasanvändningen i Sverige.
Källa: Länstidningen Södertälje

Fortsatta planer på biogasanläggning

2015-07-16 Samarbetet mellan Karlstads kommun och Väselantbrukarna är fortsatt aktuellt i planerandet av en biogasanläggning.
Källa: Värmlands Folkblad


Nyhetsarkiv »

Hitta en anläggning

Här kan du hitta en anläggning

STATISTIK 2013

Nu har biogastatistiken för 2013 kommit: I Sverige producerades år 2013 ungefär 1,7 TWh biogas från sammanlagt 264 anläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 54 % till fordonsgas, 31 % användes till värmeproduktion, 3 % gick till produktion av el och 11 % facklades bort. 

Läs mer om statistiken 

GÖDSELGASSTÖD

Ersättning för dubbel miljönytta är ett pilotprojekt med syftet att skapa dubbel miljö- och klimatnytta i form av minskade metanutsläpp från gödsel samt minskat behov av fossila energikällor. Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan delta i projektet och söka gödselgasstöd.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

NYA TILLSTÅNDSKRAV

Alla reningsverk med biogasproduktion behöver ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor – senast 1 oktober 2014.

För att underlätta arbetet har Energigas Sverige tillsammans med Avfall Sverige och Svenskt Vatten tagit fram en  checklista för ansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer

Kalendarium

Till kalendariet »


  • Annons
    Annonsera på Biogasportalen