Nyheter Prenumerera på nyheter via RSS

Biogas finns, funkar och ökar!

2015-03-24 Biogasproduktion innebär att omvandla avfall till en resurs.
Källa: Mynewsdesk

Mer biogas på Uppsalas gator

2015-03-23 Uppsala Vatten nysatsar, och styrelsen har under måndagen beslutat om en investering för att kunna ta emot mer matavfall och därmed
Källa: Mynewsdesk

Olivavfall blir till värme och elektricitet

2015-03-18 Carina Lagergren, universitetslektor på avdelningen för tillämpad elektrokemi på KTH och den som ansvarar för forskningsprojektet,
Källa: Mentor Newsroom

EU-beslut om biobränsle vilar på fel grund

2015-03-17 Det finns ingen motsättning mellan att odla grödor för bioenergi eller matproduktion.
Källa: Miljö & Utveckling


Nyhetsarkiv »

Hitta en anläggning

Här kan du hitta en anläggning

STATISTIK 2013

Nu har biogastatistiken för 2013 kommit: I Sverige producerades år 2013 ungefär 1,7 TWh biogas från sammanlagt 264 anläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 54 % till fordonsgas, 31 % användes till värmeproduktion, 3 % gick till produktion av el och 11 % facklades bort. 

Läs mer om statistiken 

GÖDSELGASSTÖD

Ersättning för dubbel miljönytta är ett pilotprojekt med syftet att skapa dubbel miljö- och klimatnytta i form av minskade metanutsläpp från gödsel samt minskat behov av fossila energikällor. Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan delta i projektet och söka gödselgasstöd.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

NYA TILLSTÅNDSKRAV

Alla reningsverk med biogasproduktion behöver ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor – senast 1 oktober 2014.

För att underlätta arbetet har Energigas Sverige tillsammans med Avfall Sverige och Svenskt Vatten tagit fram en  checklista för ansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer

Kalendarium

Till kalendariet »


  • Annons
    Annonsera på Biogasportalen