Nyheter Prenumerera på nyheter via RSS

Svensk biogas fortsätter att öka

2014-09-22 Produktionen av biogas från gårdsanläggningar fortsätter att öka kraftigt.
Källa: Energimyndigheten

Utlysning: Forskningsprogrammet Energigasteknik

2014-09-15 Energimyndigheten och Svenskt Gastekniskt Center AB genomför tillsammans forskningsprogrammet Energigasteknik.
Källa: Energimyndigheten

Hästgödsel med halmströ ger mest biogas

2014-09-12 Om man vill göra biogas av hästgödsel, bör man använda halmströ i stallet.
Källa: Nilehnteknik.se

Sveriges största biogasanläggning invigd

2014-09-08 Intressenter från olika delar av Sverige tog sig under måndagen till Jordberga för invigningen av Sveriges största biogasanläggning.
Källa: Trelleborgs Kommun


Nyhetsarkiv »

Hitta en anläggning

Här kan du hitta en anläggning

STATISTIK 2013

Nu har biogastatistiken för 2013 kommit: I Sverige producerades år 2013 ungefär 1,7 TWh biogas från sammanlagt 264 anläggningar. Av den producerade gasen uppgraderades 54 % till fordonsgas, 31 % användes till värmeproduktion, 3 % gick till produktion av el och 11 % facklades bort. 

Läs mer om statistiken 

GÖDSELGASSTÖD

Ersättning för dubbel miljönytta är ett pilotprojekt med syftet att skapa dubbel miljö- och klimatnytta i form av minskade metanutsläpp från gödsel samt minskat behov av fossila energikällor. Du som driver en biogasanläggning och rötar gödsel kan delta i projektet och söka gödselgasstöd.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats

NYA TILLSTÅNDSKRAV

Alla reningsverk med biogasproduktion behöver ansöka om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor – senast 1 oktober 2014.

För att underlätta arbetet har Energigas Sverige tillsammans med Avfall Sverige och Svenskt Vatten tagit fram en  checklista för ansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Läs mer


  • Annons
    Annonsera på Biogasportalen